Jakob Kolding

De kunstenaar Jakob Kolding (1971) is gefascineerd door de modernistische stedenplanning van na WO II. De gebouwen die ooit werden neergezet en een betere wereld zouden moeten veroorzaken, zijn vandaag de dag symbool geworden van het verval en de afstandelijkheid van de kapitalistische samenleving. Kolding gebruikt in zijn werk symboliek die verwijst naar deze stedenplanning en hij combineert beelden die doen denken  aan het utopische gedachtengoed, met beelden uit onze hedendaagse samenleving als foto’s van DJ’s en skateboarders.

Door het plaatsen van het gedachtengoed van de wederopbouw naast onze hedendaagse (sub)culturen lijkt Kolding zich af te vragen of het utopisch gedachtengoed werkelijk heeft gefaald, of dat het de voedingsbodem is geweest voor de nieuwe creatieve geesten  die er hun jeugd hebben doorgebracht.

Zijn fragiele collages ogen vaak minimaal in monumentale vitrines. De bewust lege ruimte die om zijn figuren heen ontstaat, wordt een onderdeel van de sculptuur zelf. Kolding  brengt met zijn werk opnieuw het verhaal van de architectonische vormgeving van de jaren zestig, die in veel ogen gefaald heeft, ter discussie. 

 

Play Structure

Kijk ook op