René Daniëls - Zonder titel

Het werk van René Daniëls kent een zeer openhartig en poëtisch karakter. Hij noemt het zelf: ‘het voormalige niemandsland tussen beeldende kunst, literatuur en leven.’ Naast deze poëtische benadering kijkt de schilder zelf ook op een nuchtere manier naar zijn werk.

Daniëls is zich bewust van het feit dat een kunstwerk niet op zichzelf staat, maar functioneert binnen een bepaalde context. Betekenis is daarmee niet iets wat in het werk besloten ligt, maar er ook aan toegekend wordt door de buitenwereld. Hierdoor is de kunstenaar ook altijd wars geweest van kunsthistorici en critici die zijn werken proberen te duiden. Hij betitelt een van zijn werken zelfs: der Kritiker ist ein Mann, der alles weisst aber nichts kann (1979). Veel van Daniëls’ werk bevat subtiele verwijzingen over het functioneren van de kunstwereld.
 
Het creëren van een ruimtelijk beeld is een belangrijk element van zijn werk. Zo komt het strikmotief vaak terug. Dit lijkt in eerste instantie op een vlinderdas, maar als men beter kijkt ook op een perspectivische weergave van een ruimte. De ogenschijnlijk platte vormen kennen in het werk van Daniels een zeer ruimtelijk karakter. Zo ook in het werk  uit de Bouwfonds Kunstcollectie waarin een wirwar van expressionistische lijnen bij nader inzien een sterk ruimtelijk karakter kennen. 

 

Bpdkantoorenkunst 54