Bruikleen aanvragen

BPD Kunstcollectie werkt graag mee aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Regelmatig worden er kunstwerken uit de BPD Kunstcollectie in bruikleen gegeven.
Kunst In BPD Gebouw Amsterdam 27
Daan van Golden, Tweeluik, 1965
Wilt u een bruikleen aanvragen?

U kunt een bruikleen aanvragen, vermeld voor uw aanvraag in ieder geval onderstaande gegevens:

  • Tentoonstellingsperiode
  • Tentoonstellingsnaam
  • Plaats(en) van de tentoonstelling
  • Beknopte inhoud van de tentoonstelling
  • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • Contactpersoon (naam, telefoon, postadres, e-mail)

De bruikleenaanvraag zal worden beoordeeld op een aantal criteria gebruikelijk voor professioneel bruikleenverkeer.

De bruikleenaanvraag kunt u richten aan Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Directeur Kunst & Cultuur en versturen per post of e-mail.

BPD Amersfoort 42
Ronald Versloot, Island, 2003
Meer informatie?

Heeft u vragen over een mogelijk bruikleenverzoek of over de BPD Kunstcollectie? Dan kunt u ons bellen via +31 20 3049707 of een e-mail te sturen.

Meer informatie over de BPD Kunstcollectie of over de andere activiteiten van BPD op het gebied van kunst en cultuur leest u hier.