Burgerweeshuis

Begin 2018 nam BPD haar intrek in het Burgerweeshuis. In het rijksmonumentale gebouw – een ontwerp van architect Aldo van Eyck – is een speciale rol weggelegd voor kunst en cultuur. Het belang dat BPD hecht aan kunst en cultuur sluit aan bij de belangstelling van Van Eyck voor architectuur en kunst. Werken uit de BPD Kunstcollectie gaan een relatie aan met de architectuur van het gebouw en komen er optimaal tot hun recht.
Wendelienvanoldenborgh 16
André Volten, Plastiek, 1975 en Steven Aalders, Cardinal Points (Light Grey), 2006
Kunst in het Burgerweeshuis

Voor de inrichting van het Burgerweeshuis is gekozen om kunstwerken uit de BPD Kunstcollectie te tonen die een verbinding aangaan met een aantal principes van het ontwerp van het gebouw: het structuralisme, relatie binnen-buiten, de spelende mens en kleur. Er is werk te zien van jonge en oudere kunstenaars die direct en indirect verwantschap tonen met deze uitgangspunten. Diverse kunstenaars van werken uit de BPD Kunstcollectie zijn gevraagd om hun gebouwgebonden kunstwerken in overleg opnieuw te installeren in het Burgerweeshuis. Het gaat om kunstenaars als Jan van Munster, Paulien Oltheten, Esther Tielemans en Alexandra Leykauf.

Bpdkantoorenkunst 18
Burgerweeshuis
Van Eyck beïnvloed door kunstwereld

Deze verwantschap is te verklaren. Aldo van Eyck is voor zijn architectuur sterk beïnvloed door avant-gardekunstenaars, zowel nationaal als internationaal. Sharon Oldenkotte-Vrolijk – directeur Kunst & Cultuur van BPD: "Van Eyck studeerde van 1938 tot 1942 aan de Eidgenössiche Technische Hochschule in Zürich om te worden opgeleid als architect. Hij kwam daar in aanraking met een levendige gemeenschap van schrijvers, architecten en kunstenaars waarmee hij vorm wilde geven aan een nieuwe wereld. Bij zijn projecten werkte hij ook vaak met hen samen."

In Nederland heeft Van Eyck contact gehad met de voorhoede avant-garde zoals Constant, Carel Visser, Nederlandse Experimentele Groep, CoBrA. In het geval van Carel Visser en het Burgerweeshuis is sprake van een bijzondere verbintenis. Oorspronkelijk zou Carel Visser een beeld ontwerpen voor het Burgerweeshuis; dat is echter nooit gerealiseerd.

92A8331
Burgerweeshuis
Expositieruimte in het Burgerweeshuis

Het Burgerweeshuis heeft een expositieruimte waar wisselende tentoonstellingen worden gerealiseerd. BPD werkt in samenwerking met kunstenaars, culturele instellingen en andere samenwerkingspartners aan een wisselend (tentoonstellings)programma voor medewerkers, relaties van BPD en andere geïnteresseerden.

Klik hier voor een overzicht van de tentoonstellingen die in het Burgerweeshuis hebben plaatsgevonden.

Daarnaast heeft BPD een ruimte ingericht waarin het gedachtegoed van architect Aldo van Eyck centraal staat. De komst van BPD naar het Burgerweeshuis draagt bij aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om kunst en cultuur meer ruimte te geven op de Zuidas.

Bpdkantoorenkunst 8
Burgerweeshuis
Burgerweeshuis bezoeken?

Het is voor particulieren mogelijk een bezoek te brengen aan het Burgerweeshuis. Iedere eerste zaterdag van de maand vinden rondleidingen plaats in het bijzondere gebouw van architect Aldo van Eyck (1918-1999) en langs de BPD Kunstcollectie. Deze rondleidingen worden georganiseerd door het Van Eesterenmuseum en zijn te boeken in het Nederlands en Engels.