Susanne Kriemann - One Time, One Million

Het werk One Time, One Million van Susanne Kriemann is gebaseerd op sociaal en historisch onderzoek. Ze gebruikt vaak gevonden materiaal in combinatie met eigen werk, waardoor ze het verleden weer een bepaalde actualiteit geeft.

Kriemann vertelt met dit werk verschillende verhalen die ze verbindt door de geschiedenis van de Hasselbladcamera. De Hasselbladcamera is een spiegelreflexcamera die de Zweed Victor Hasselblad baseerde op een militaire camera gevonden in een neergestort Duits vliegtuig tijdens WO II. 

Kriemann zet verschillende aspecten over deze camera naast elkaar. Zo zijn er foto’s te zien van de camera, maar ook foto’s gemaakt mét de camera. Hasselblad zelf was een fanatieke vogelaar dus vult Kriemann het werk aan met foto’s van vogels in vlucht uit zijn persoonlijke archief. Zelf vloog ze in vogelvlucht met een Hasselbladcamera over buitenwijken van Stockholm. Deze wijken symboliseren het modernistische gedachtegoed.

 

Bpdkantoorenkunst 26