Meer kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van leefomgevingen. Al sinds de oprichting in 1946 zijn kunst en cultuur op uiteenlopende manieren verbonden aan ons bedrijf. Naast de BPD Kunstcollectie is BPD ook op veel andere manieren actief op het gebied van kunst en cultuur. Met BPD Cultuurfonds al meer dan 30 jaar bij aan de totstandkoming van kunst- en cultuurprojecten. Door middel van BPD Kunstprojecten integreert BPD kunst in haar eigen gebiedsontwikkelingen. Daarnaast worden er met (culturele) partners tentoonstellingen in het Burgerweeshuis georganiseerd.
Vogelobservatorium Katjaeffting
RO&AD en RAU Architecten, Vogelobservatorium, Haringvliet
BPD Cultuurfonds

Al meer dan dertig jaar ondersteunt BPD Cultuurfonds kunst- en cultuurprojecten die een relatie hebben met architectuur, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving in Nederland. Zo ondersteunt BPD Cultuurfonds onder andere de realisatie van kunst in de openbare ruimte, herinrichtingen en uitbreidingen van culturele instellingen als musea, publicaties en tentoonstellingen op gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling. Daarnaast speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

Beemster Boog Gabriel Lester 62
PolyLester, De Beemster Boog, Zuidoostbeemster
BPD Kunstprojecten

BPD zet haar expertise op het gebied van kunst en cultuur ook in bij gebiedsontwikkelingen door middel van BPD Kunstprojecten. Dat kan variëren van het realiseren van kunst in de openbare ruimte tot het ontwikkelen van een tijdelijk kunst- en cultuurprogramma voor een specifieke plek. We voegen hiermee waarde toe aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen en werken hiervoor samen met kunstenaars, architecten, culturele instellingen, bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen. Gezamenlijk kijken we wat de specifieke plek nodig heeft om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Tentoonstelling André Volten Burgerweeshuis
Tentoonstelling 'Spiegels van de Hemel - André Volten' in Burgerweeshuis
Tentoonstellingen

Een aantal keer per jaar organiseren wij in het Burgerweeshuis tentoonstellingen. Voor de onderwerpen van de tentoonstelling zoeken we verbinding met het Burgerweeshuis en gedachtegoed van Aldo van Eyck, met de werken uit de BPD Kunstcollectie en de andere kunst en cultuur pijlers (BPD Cultuurfonds, BPD Kunstprojecten en BPD Lab) van BPD. Hiermee willen we een sterke verbinding maken tussen BPD en het tentoonstellingsprogramma, gezien de raakvlakken van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur met het werkterrein van BPD. Met expositieruimte creëren we een toegevoegde waarde voor medewerkers, stakeholders van BPD, de omgeving (Zuidas) en andere geïnteresseerden.