Theo Baart - Burgerweeshuis

In het voormalig Burgerweeshuis was vanaf 13 februari 2020 een preview te zien van het project 'Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling' van Theo Baart.
  • Publicatiedatum: 13 februari 2020
Theo Baart Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling
Tentoonstelling 'Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling'
Groot-Amsterdam, metropool in ontwikkeling

Fotograaf Theo Baart is opgegroeid in Hoofddorp en woont en werkt er nog steeds. Lang zag hij Hoofddorp als een voorstad van Amsterdam, maar steeds meer is hij zich gaan beseffen dat hij in een metropoolregio woont. Maar wat is een metropoolregio?

Die vraag was aanleiding voor een drie jaar durende expeditie door Groot-Amsterdam: van Westknollendam naar Havenstad, via Almere naar de Sluisbuurt in Amsterdam. Steeds kijkend vanuit de randen van de regio naar de grote stad. Hoe haakt het buitengebied bij de groeiende stad aan? Zowel door de woon-werk relatie als door het sociale en culturele leven bleven zij met de stad verbonden en was regionaal samenwerken nodig om de gebrekkige infrastructuur aan te pakken.

Theo Baart Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling
Publicatie 'Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling'
Boek

In juli 2020 verscheen het boek 'Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling' waarin Theo Baart met fotografie en een reisverslag de bijzondere onderdelen toont van de Nederlandse variant op een metropool in ontwikkeling. In acht routes laat hij de plekken zien die ingrijpend gaan veranderen of juist pas op de plaats maken door de stapeling van opgaven. Kaarten en datavisualisaties onder redactie van planologen Ton Bossink en Jurjen Tjarks vormen het fundament onder deze metropolitane verkenning.

Theo Baart Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling
Tentoonstelling 'Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling'
Metropool Regio Amsterdam

De MRA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland en drieëndertig gemeentes. Het gebied strekt zich uit van Lelystad en Almere, via het Gooi naar de kust, en van de Beemster en Purmerend in het noorden, tot de ringvaart in de Haarlemmermeer in het zuiden.

De noodzaak om regionaal samen te werken, met name tussen stad en de omgeving, kwam op het moment dat veel Amsterdammers naar satellietsteden als Purmerend en Hoofddorp vertrokken. Zowel door de woon-werk relatie als door het sociale en culturele leven bleven zij met de stad verbonden en was regionaal samenwerken nodig om de gebrekkige infrastructuur aan te pakken.

Theo Baart Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling
Tentoonstelling 'Groot-Amsterdam. Metropool in ontwikkeling'
Urgentie

De urgentie om Amsterdam als regio te zien neemt alleen maar toe. De regio staat ruimtelijk onder druk door onder andere de gevolgen van de energietransitie, de klimaatopgave, veranderende mobiliteit, economische transitie en groei en het verstedelijkingsvraagstuk. De metropoolregio staat aan de vooravond van ingrijpende keuzes en moet in overleg en in samenhang antwoorden zien te vinden. De samenwerking is nodig, maar de besluitvorming blijkt weerbarstiger. De belangen van de metropool sluiten niet altijd aan bij de lokale belangen.

Theo Baart Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling
Expositieruimte Burgerweeshuis
Tentoonstelling in Burgerweeshuis

De tentoonstelling van Theo Baart in het Burgerweeshuis laat één van de routes uit zijn boek zien. De route start in de Haarlemmermeerpolder en loopt tot aan Amstel III in Amsterdam Zuidoost. De tentoonstelling bestaat uit foto’s met teksten van Theo Baart en een kaart van de MRA met daarop de toekomstige woningbouwopgaven gebaseerd op data van De Nieuwe Kaart van Nederland, RIGO, NWB en CBS. De blik vanuit het ommeland naar de stad, die Theo Baart voor zowel zijn boek als deze tentoonstelling gebruikt, refereert aan het verleden. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | BPD Cultuurfonds | Van Eesteren Fluck & Van Lohuizen stichting | Mondriaan Fonds | Almere |Amsterdam |Haarlemmermeer | Zaanstad |provincie Noord-Holland |Staatsbosbeheer | Vervoerregio Amsterdam |Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed