Panorama landschap - Burgerweeshuis

Vanaf 9 maart is in het Burgerweeshuis een nieuwe tentoonstelling te zien onder de titel Panorama landschap. De expositie is samengesteld uit werken uit de BPD Kunstcollectie en toont een breed scala aan landschappen in fotografie, schilderkunst en sculptuur.
  • Publicatiedatum: 9 maart 2021
Tentoonstelling Panorama Landschap Burgerweeshuis
Expositieruimte Burgerweeshuis
Panorama landschap

In 2021 brengt Nederland een ode aan het landschap tijdens het jaar van het Nederlandse landschap. Door de grote opgaven waar we voor staan, zoals woningtekort, energietransitie, verduurzaming van landbouw, herstel biodiversiteit en klimaatadaptatie, is de discussie rond het toekomstig landschap zeer actueel. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders meer gebruik zijn gaan maken van de natuur en het meer zijn gaan waarderen.

Het landschap vormt al eeuwenlang een bron van inspiratie voor kunstenaars. Dat geldt ook voor veel kunstenaars uit de BPD Kunstcollectie. De komende maanden is in het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck de tentoonstelling Panorama landschap te zien. We kijken hoe verschillende kunstenaars uit de collectie door de jaren heen geïnspireerd zijn door het landschap en dat hebben vastgelegd. Het is ook een heel toepasselijk moment om deze tentoonstelling te laten bestaan uit werken uit onze eigen collectie: de BPD Kunstcollectie bestaat dit jaar namelijk 45 jaar!

Ger Dekkers Covered Flevoland
Ger Dekkers, Covered Flevoland, 1979
Landschap als inspiratie

Al eeuwenlang is het landschap een thema in de kunst.
Zo vormden in de middeleeuwen en de renaissance landschappen veelal een decor voor Bijbelse taferelen, maar vanaf de zeventiende eeuw is het een op zichzelf staand thema. Zeker bij het Nederlandse landschap denken we al snel aan de kenmerkende wolkenluchten van Jacob van Ruysdael. Binnen het landschapsthema ontstaan er ook verschillende specialismes zoals stadsgezichten, zeegezichten en wintertaferelen zoals van Hendrick van Avercamp. Het landschap is onderdeel van onze identiteit. Landschap bleef ook in de tijd daarna een belangrijk thema voor kunstenaars. Landschappen werden niet alleen op een realistische manier weergegeven maar kunstenaars gebruikten het landschap ook als inspiratiebron voor steeds abstracter wordende kunstwerken.

Zo maakte Vincent van Gogh gebruik van hele andere kleuren dan hij in werkelijkheid heeft gezien. En zelfs voor Piet Mondriaan vormden landschappen de basis van waaruit hij uiteindelijk zijn puur abstracte werken creëerde. Ook voor hedendaagse kunstenaars blijft het landschap een belangrijk uitgangspunt. Dit is terug te zien bij veel kunstwerken uit de BPD Kunstcollectie. Kunstenaars vertalen het landschap op allerlei manieren, van fotografie tot schilderkunst.

Daklandschap Burgerweeshuis
Daklandschap Burgerweeshuis, bron: Oase 26|27
Inspiratie Burgerweeshuis

Aldo van Eyck stelde de menselijke maat centraal in zijn werk. Dit is ook één van de uitgangspunten bij het ontwerp van het Burgerweeshuis. Inspiratie hiervoor deed hij onder andere op door zijn bezoek aan de Saharawoestijn. Daar zag hij ‘de natuurlijke mens’ die in harmonie leefde met haar omgeving. Ideeën voor de Van Eyck kenmerkende
duo-fenomenen, zoals binnen-buiten, open-dicht, grootklein, hard-zacht, kwamen hieruit voort. Van Eyck wilde de Sahara ook letterlijk terug laten komen in het daklandschap van het Burgerweeshuis, zowel in vorm als in kleur.