André Volten - Burgerweeshuis

Vanaf 18 juni 2019 tot en met januari 2020 was de tentoonstelling ‘Spiegels van de Hemel – André Volten’ te zien in de expositieruimte en gangen van het Burgerweeshuis. De aanleiding van de tentoonstelling is de verplaatsing van het kunstwerk de ‘Spiegel van de Hemel’ dat ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van BPD in 1986 aangekocht werd.
  • Publicatiedatum: 18 juni 2019
Spiegelvandehemel 3
André Volten, Spiegel van de hemel, 1986
Spiegels van de hemel

Het kunstwerk ‘Spiegel van de Hemel’ van André Volten heeft in juni 2019 een nieuwe plaats gekregen in Amsterdam, naast het kantoor van BPD (Bouwfonds Property Development). Het kunstwerk is in opdracht van BPD gemaakt en stond sinds 1986 naast het voormalige hoofdkantoor in Hoevelaken. Met het vertrek van BPD uit Hoevelaken naar Amsterdam, is ook ‘Spiegel van de Hemel’ verhuisd en heeft het een nieuwe plek aan de Amstelveenseweg gekregen.

De verplaatsing van het kunstwerk vormde de aanleiding om samen met Trude Hooykaas (adviseur Stichting André Volten) een tentoonstelling samen te stellen. De tentoonstelling laat diverse werken uit het oeuvre van André Volten zien die in bruikleen zijn gegeven door de Stichting André Volten. Deze werken verhouden zich op bijzondere wijze tot een selectie van werken uit de BPD Kunstcollectie en het recent gerestaureerde Burgerweeshuis van Aldo van Eyck, een tijdgenoot van Volten.

Tentoonstelling André Volten Burgerweeshuis
Tentoonstelling 'Spiegels van de Hemel - André Volten' in Burgerweeshuis
André Volten

André Volten (1925-2002) groeide op in Andijk. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok hij naar Amsterdam waar hij in 1945-1946 lessen volgde aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, de voorloper van de huidige Rietveld Academie. Daarna trok hij voor vier jaar naar Brussel. In 1950 vestigde hij zijn atelier aan de Asterdwarsweg in Amsterdam-Noord. Het gebouw deed eerst dienst als het poortgebouw naar het Asterdorp, gebouwd in 1927. Volten woonde en werkte er tot aan zijn dood. Het atelier is nog steeds te bezoeken en wordt beheerd door Stichting André Volten.

Tentoonstelling André Volten Burgerweeshuis
Tentoonstelling 'Spiegels van de Hemel - André Volten' in Burgerweeshuis
André Volten en Aldo van Eyck

André Volten was één van de oprichters van de Liga Nieuw Beelden (1955-1969), een Nederlands kunstenaarscollectief bestaande uit kunstenaars en architecten. De Liga Nieuw Beelden was eigenlijk een samenvoeging van verschillende andere kunststromingen waaronder de Nederlandse Experimentele Groep (Cobra), Vrij Beelden en Groep 54 (Creatie). 
De Liga streefde naar eenheid tussen kunst en leven. Op die manier zou de kunst niet meer als geïsoleerd fenomeen bestaan, maar geïntegreerd worden in het maatschappelijk leven. In de Liga zouden kunstenaars, die ieder apart werkten, bij elkaar gebracht worden om gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

De tentoonstelling in het Burgerweeshuis vormt een bijzondere samenkomst tussen het werk van twee leden van de Liga: André Volten en Aldo van Eyck. Hoewel de een kunstenaar en de ander architect was, heeft hun werk duidelijke overeenkomsten. Ze gebruikten dezelfde geometrische vormentaal. Beide volgenden ook het principe van de Liga Nieuw Beelden waarbij ze stonden voor het samengaan van architectuur, beeldende kunst en vormgeving. Het Burgerweeshuis vormt daardoor een passende omgeving voor de werken van André Volten.