BPD Kunstcollectie

De BPD Kunstcollectie is na meer dan 40 jaar verzamelen onlosmakelijk verbonden aan de organisatie. De collectie is ontstaan om medewerkers een stimulerende werkomgeving te bieden en hen anders naar de wereld te laten kijken. Daarnaast vindt BPD het belangrijk om een maatschappelijke positie in te nemen ter ondersteuning van het culturele klimaat. 

Verzamelbeleid

In de beginjaren van de collectie richtte het beleid zich op het volgen van ontwikkelingen in de kunst. Het resultaat is een collectie die een overzicht laat zien van werken uit de 20e en 21e eeuw, met nadruk op fundamentele schilderkunst, nieuwe figuratie, nieuwe beeldhouwkunst en neo-expressionisme.

In 2010 zijn de verzamelcriteria aangescherpt om de collectie nadrukkelijker met het bedrijf en haar medewerkers te verbinden. Uitgangspunt is het verzamelen van hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun werk zich verhoudt tot de ruimte.  

BPD Kunstcollectie, Amsterdam

Meer informatie

Meer informatie over de BPD Kunstcollectie of over de andere activiteiten van BPD op het gebied van kunst en cultuur leest u hier.

De BPD Kunstcollectie is lid van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en van International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA).

BPD levert al ruim 70 jaar een bijdrage  aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. We stimuleren op verschillende manieren kunst en cultuur, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Zo maakt BPD al bijna 30 jaar BPD Cultuurfonds mogelijk en bestaat de BPD Kunstcollectie inmiddels 40 jaar. Met BPD Lab zetten we kunst en cultuur in bij visievorming op toekomstige opgaven van BPD. Daarnaast versterken we met BPD Kunstprojecten kunst en cultuur in relatie tot de gebiedsontwikkelingen van BPD.

"Kunst en cultuur geven een waardevolle betekenis aan de leefomgeving van mensen en zijn onlosmakelijk verbonden met de organisatie."

- Walter de Boer, CEO BPD

Kijk ook op