Ossip

Ossip (1952) is de naam van de kunstenaar die eigenlijk Ossip Snoeck heet. Hij is door zijn vader beeldhouwer Jan Snoeck vernoemd naar de Franse beeldhouwer Ossip Zadkine. Ossip is autodidact.

Ossip gebruikt voor zijn werken oude foto’s waarmee hij de emoties wil weergeven van begrippen als het afscheid, mededogen, eenzaamheid, afschuw en onschuld. Deze foto’s haalt hij overal vandaan. Voorwaarde is echter dat de foto oud moet zijn en dat er niets op mag gebeuren. Oude foto’s hebben voor Ossip het voordeel dat de geportretteerden niet meer direct te identificeren zijn. En, hoe minder actie, des te minder betekenis een foto al in aanvang met zich meedraagt.

Ossip bewerkt de foto’s op verschillende manieren door de foto’s te vergroten, door vervorming van het hele figuur of delen ervan of door toevoeging van beeldelementen en de toepassing van schilderkunstige technieken. Door die bewerking krijgen de geportretteerden een betekenis die verder gaat dan die ze hadden tijdens hun leven en worden ze in een vervreemdende atmosfeer geplaatst.

Kamer, 1993
Golden Girl, 1997
Zucht, 2004
Portret, 2006

Kijk ook op