Marjolijn van den Assem

Marjolijn van den Assem (1947) is een Nederlandse kunstenaar en woont en werkt in Rotterdam. Het werk van Van den Assem laat zich lezen als reisverslagen via seismografische tekeningen. Het gaat haar niet om een realistische weergave van wat het oog ziet, maar zij laat haar hand de gedachtegang, de denkweg zoals zij dat zelf noemt, verbeelden. Haar denkbeeldige reizen hebben vaak hun oorsprong in de brieven van Friedrich Nietzsche.

Nietzsche vormt voor Van den Assem de leidraad in haar werken. Jarenlang hield zij dat verborgen voor de buitenwereld aangezien ze niet te boek wilde staan als ´Nietzsche-illustrator´, maar tegenwoordig is ze daar juist heel open over. Ze wil en kan alleen nog maar werken maken via hem. Zelf zegt ze daar over: ''Ik heb wel geprobeerd van hem af te komen, maar dat lukt niet meer''. 
 

Zonder titel, 1985

Kijk ook op