Kars Persoon

De Nederlandse kunstenaar Kars Persoon (1954)  heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.  Zijn werken zijn in solo- en groepstentoonstellingen geëxposeerd en opgenomen in verschillende bedrijfscollecties. 

In de schilderijen en tekeningen van Kars Persoon staat de menselijke gestalte centraal.
Onderwerp van dit schilderij is Nimrod. Nimrod is in het Oude Testament een grote machthebber uit de tijd na de Zondvloed. Hij wilde over alle mensen heersen, wat tegen de wil van God was. Het symbool van zijn hoogmoed was de bouw van een stad met een toren die tot de hemel moest reiken. Als reactie daalde God neer op aarde en zorgde er voor dat de mensen  elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren  werden gestaakt. De onafgebouwde stad kreeg de naam Babel, wat afgeleid is van het Hebreeuwse woord
balal, dat 'verwarring brengen' betekent.

Nimrod (architect van de toren van Babel), 1994

Kijk ook op