Jan de Cock

Jan de Cock (1976) werd bekend met zijn reeks Denkmal, waarbij hij met sculpturale installaties van spaanplaat een ingreep maakte in museale ruimtes. De Cock wil de toeschouwer sturen in het kijken en denken. Door de sculpturale vormen over lijsten te plaatsen dwingt de kunstenaar ons een bepaald standpunt in te nemen en op een bepaalde manier te kijken. Hiermee reageert hij ook op het instituut van het museum. Door de keuzes die het museum maakt en de opstellingen die gemaakt worden, stuurt het instituut immers de blik van de bezoeker.

U.C.K. is een later werk van Jan De Cock waarin de focus veel meer ligt op architectuur. Het werk lijkt een platte maquette, waarin de kunstenaar verwijst naar ruïnes van bouwwerken uit het voormalige Joegoslavië, maar ook naar werk van Kasimir Malevich, een van de pioniers van de abstacte kunst. Toch gaat dit werk van De Cock ook weer over kijken en denken. Het lijkt de bedoeling te zijn dat de toeschouwer de relatie zoekt tussen de verschillende elementen in het werk, die samen een nadrukkelijke eenheid vormen.

U.C.K., 2010

Kijk ook op