Jacob Zekveld

Jacob Zekveld (1945-2002) werd geboren in Rotterdam en volgde zijn opleiding aan de Vrije Academie in Den Haag. Hij was een zeer veelzijdig kunstenaar en maakte beelden, grafiek, schilderijen en installaties.

Het werk van Zekveld behoord tot de Nieuwe Figuratie. De Nieuwe Figuratie is een Nederlandse en Belgische kunststroming uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De kunstenaars van de Nieuwe Figuratie keerden zich tegen de abstract-expressionistische kunst en toonden een hernieuwde belangstelling voor figuratieve schilderkunst. De stijl die verwant is aan de Pop-art, waarbij kunstenaars in hun werken de symbolen van de consumptiemaatschappij gebruikten, waardoor ze een beeld wilden scheppen van het alledaagse. Hoewel de Nieuwe Figuratie veel gemeen heeft met de Amerikaanse pop-art, verschilt zij daarvan op een paar wezenlijke punten. Terwijl de pop-art de banaliteit en inhoudsloosheid van de dingen benadrukt, gaat het bij de Nieuwe Figuratie juist om zeggingskracht en inhoud. Belangrijk daarbij is de notie dat een schilderij tweedimensionaal is. Er bestaat altijd een spanning tussen afbeelding en werkelijkheid, en bij de Nieuwe Figuratie is deze spanning vaak een belangrijk thema.

Als onderwerp voor zijn werk koos Zekveld voornamelijk voor mensen, dieren en sprookjesachtige scènes en kenmerkend is zijn heldere kleurgebruik.

De Rose Straat, 1967
Het scheren, 1965

Kijk ook op