Hans op de Beeck

Vervreemding, vervlakking, desolaatheid en leegte zijn de meest opvallende kenmerken van het werk van Hans Op De Beeck (1969). De moderne wereld wordt door de kunstenaar afgeschilderd als een unheimisch niemandsland, waarin de toeschouwer, de mens, het contact met zijn omgeving kwijt lijkt te zijn.

De foto's Waiting Room en Kitchen zijn filmstills uit de animatiefilm The Building. In deze film zweeft de toeschouwer door een verlaten gebouw, wat een enorm ziekenhuiscomplex blijkt te zijn. Het ontbreken van essentiële elementen en een context maakt dat de kijker de situatie in twijfel gaat trekken. “Waar ben ik? Waarom is dit gebouw verlaten, wat heeft zich hier afgespeeld?” zijn vragen die opkomen bij het kijken naar deze foto’s.

Op De Beeck zegt zelf dat hij niet wil moraliseren of een waardeoordeel wil uitspreken. Hij wil slechts de absurditeit van het moderne leven in kaart brengen.

The Building (Kitchen), 2007
The Building (Waiting Room), 2007

Kijk ook op