Gabriël Lester

De kunstenaar Gabriel Lester kent een veelzijdig oeuvre waarin hij werkt in diverse media. Zo maakt hij foto’s en films, maar ook installaties en muziek. Zijn werk kent een sterke relatie met cinema en hij onderzoekt hoe dit medium functioneert. Soms leidt dit tot films, soms tot installaties of sculpturen. Zijn werk grijpt vaak terug op de manier waarop je iets fragmentariseert, deconstrueert en herstructureert en op die manier weer een nieuw verhaal vertelt. Zoals hij zichzelf afvraagt: ‘wie zegt dat als we het wiel opnieuw uitvinden dat het weer tot hetzelfde ding leidt?’

Het vermogen tot verbeelding speelt ook een belangrijke rol in het werk van Lester. Zijn vader kwam in de jaren zeventig vanuit Amerika naar Nederland om op te treden als pantomimespeler in verschillende theatergezelschappen. Het spanningsveld tussen comedy, perceptie en verbeelding is een belangrijke inspiratiebron voor Lester. Hij praat als pantomimespeler over zijn werk: ‘Ik wil echt denkbeeldig fruit maken, dat ik presenteer aan een publiek.’

In het werk Nightshade zien we een grootstedelijk nachtlandschap. Het werk kent een spanning die doet denken aan film noir films uit de jaren 40. Dit komt voornamelijk door de sterke contrasten in het licht, maar ook de muziek, die Lester in samenwerking met Job Chajes speciaal voor dit stuk componeerde, speelt een belangrijke rol in het opbouwen van spanning. Lester is geïnteresseerd in de manier waarop film functioneert en hoe je een verhaal kan vertellen door middel van cinematografische codes. In zijn film Nightshade  gebruikt en onderzoekt hij deze conventies om op een abstracte manier toch tot een film met een narratieve ondertoon te komen.

NightShade, 2007

Kijk ook op