Eva Kotatkova

De Tsjechische kunstenaar Eva Kotátková (1982)  onderzoekt hoe bepaalde patronen en regels ons gedrag beïnvloeden. Het beginpunt van haar werk is haar directe omgeving. Plekken als huishouden, familie, school en de ritmes, mechanismes en schema’s die daar bij horen zijn een bron van inspiratie voor haar werk. Kotátková creëert een surrealistisch  beeld met deze herkenbare onderwerpen. Ze neemt hiervoor voorwerpen die ze herstructureert en construeert tot een nieuw geheel. Haar werk gaat over de begrenzingen van haar lichaam en hoe dit zich verhoudt tot de ruimte eromheen. 

Het werk Educational model is een foto, maar Kotátková bouwde het model ook echt. Van het model bestaat een maquette die ook in de BPD Kunstcollectie is opgenomen. Het vormt een onderdeel van een installatie die gaat over ons schoolsysteem waarin er weinig ruimte is voor het individu en dat een vorm  is van een bepaald machtsysteem. Het model dat Kotátková maakt is een alternatief voor het lineaire en hiërarchische schoolmeubilair dat wij kennen. 

Educational Model (a construction for sitting, reading, writing, drawing and studying), 2009
Zonder titel, 2010

Kijk ook op