Erik van Lieshout

Erik van Lieshout maakt tekeningen, installaties en collages en hij staat bekend om zijn humoristische en vaak licht provocerende films. In zijn werk speelt hij zelf vaak de hoofdrol. De onderwerpen van zijn werk gaan over de politieke en sociale condities van onze maatschappij. Juist door het inzetten van zijn eigen personage in de films wil hij reflecteren op de ander. ‘Ik stel vragen en ga daar achter aan. Hoe word je gelukkig? Of hoe kan ik normaal worden? Het begint heel persoonlijk maar uiteindelijk wordt het groter dan mezelf’, aldus Van Lieshout. (De Groene Amsterdammer 2007). Zijn films worden vaak gepresenteerd in door hem zelf gebouwde ‘bioscoopjes’. Die vormen samen met de film een complete installatie. Ook voor het hoofdkantoor van BPD heeft Erik een specifieke installatie gebouwd.

In de film Commission betrekt Van Lieshout op uitnodiging van Sculpture International Rotterdam (SIR) en gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, drie maanden lang een winkelpand in het drukbezochte winkelcentrum Zuidplein. Hij verkoopt hier zoals hij zelf zegt: ‘secundaire levensbehoeften en meer mannelijke producten als schroeven,’ maar in werkelijkheid functioneert zijn winkel als een platform waarin hij op een open manier in gesprek raakt met buurtbewoners, winkeliers, beveiliging en winkelend publiek. Deze gesprekken vormen uiteindelijk het basismateriaal van de film Commission.

Het Zuidplein wordt in 1968 gebouwd en staat symbool voor de utopische visie van de jaren zestig van groei en welvaart, maar door de jaren heen vervalt Rotterdam Zuid en wordt het Zuidplein een plek voor hangjongeren en werkelozen. Op hetzelfde moment verrijzen er aan de andere kant grote ge-bouwen van sterontwerpers als Rem Koolhaas, die als het ware weer nieuwe utopieën vormen.

Van Lieshout woont zelf jaren in Rotterdam Zuid. Door de persoonlijke betrokkenheid met het gebied, raakt zijn eigen leven aan de onderwerpen als utopie, het opkomende populisme, consumentisme en kapitalisme die hij in zijn film aansnijdt.

Commission, 2011
Zonder titel (Camouflage), 1995

Kijk ook op