Cornelius Rogge

Cornelius Rogge (1932) is een Nederlandse beeld-houwer, installatiekunstenaar en tekenaar. Rogge bezocht het Instituut voor kunstnijverheidsonderwijs (de latere Gerrit Rietveld Academie) in Amsterdam en was verbonden aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Voor zijn werk en oeuvre heeft hij een aantal prestigieuze prijzen ontvangen.

Rogge is een vertegenwoordiger van de moderne kunst uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk is aanwezig in de belangrijke Nederlandse kunstmusea. Ter gelegenheid van zijn 45-jarige kunstenaarschap werd hij in 2005 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Wie wil weten wat het werk van Cornelius Rogge precies betekent, stelt misschien wel de verkeerde vraag . Rogge's kunstwerken willen, op de manier van rituelen, betekenisloos zijn. 'Ik waar een tijdje rond in illusies, en dan trek ik mij weer terug. Wat ik laat zien is dus geen illustratie van een geloof, maar slechts van tijdelijke overwegingen.'

Landschap I, 1986
Smeltend hout in raam, 1971

Kijk ook op