Christina Iglesias

In de werken van Cristina Iglesias (1956) staan sculptuur, architectuur en ruimte centraal. Ze maakt gebruik van architecturale en natuurlijke vormen, maar belangrijker dan de vormen, is voor de toeschouwer het gevoel van de ruimte. Zo vult ze ruimtes met ele-menten die de ruimte manipuleren. Een voorbeeld daarvan is het creëren van een labyrint door het plaatsen van houten kamerschermen. 

Iglesias maakt in haar werk ruimtes waarin de werkelijkheid en de verbeelding in elkaar over gaan. Dit werk uit 2002 is daar een goed voorbeeld van. De toeschouwer ziet een ruimte met een doorkijkje. Maar als je beter kijkt, is goed te zien dat het hier niet om een echte installatie gaat maar om een maquette, gemaakt van karton. Met wijndozen maakt Iglesias maquettes waar ze later foto’s van maakt. Het is goed te zien dat het niet om een bestaande ruimte gaat, maar toch wordt men meegetrokken in de ruimte. Als kijker verlies je gevoel voor maat en het verschil tussen werkelijkheid en verbeelding vervaagt.

Zonder titel (Habitación XI), 2002

Kijk ook op