Antoine Berghs

Antoine Berghs (1971) is niet gebonden aan een enkel medium, maar ziet zijn werk als een voortdurende stroom van gedachtes. Deze kunnen verschillende uitingsvormen kennen als foto’s, tekeningen, schilderijen en sculpturen. Zijn werk kent een filosofische grondslag: ‘Ik zou graag iets maken wat geen materie heeft, maar hoe doe je dat? Als je een gedachte uitspreekt, heeft ze in zekere zin al materie.’

Hij ziet zijn werk als een stoffelijk geworden vorm van zijn onderzoek naar de wereld om hem heen: ‘Kunst is een werktuig om inzicht in de wereld te verbreden’, zegt hij. Hij wil de toeschouwer aanzetten tot nadenken en hij verzet zich tegen de vervlakking en gemakzucht van hedendaagse kunst. Zijn werk is verfijnd en met aandacht en concentratie gemaakt. Uiteenlopende materialen als verf, papier, potlood en lak combineert hij op virtuoze wijze in semi-abstracte en geheimzinnige beelden die associaties met landschappen oproepen. Berghs slaagt er in specifiek schilderkunstig materieel in te zetten om de wereld achter die materie te ontsluieren.

K Boom, 2006
Fold, 2006

Kijk ook op