Ansuya Blom

Ansuya Blom (1956) volgde opleidingen aan de Koninklijke Academie in Den Haag en Ateliers '63 in Haarlem en is filmmaker en schilder. Haar schilderijen zijn onder meer tentoongesteld in het Museum of Modern Art in New York en de Tate in Londen. Haar films en schilderijen tonen met name de relatie tussen het individu, zijn eigen gedachten en de wereld om ons heen.

Hoofdthema in het oeuvre van Ansuya Blom is het menselijk lot om gebonden te zijn aan het lichaam: een lichaam dat gevoed moet worden, moet slapen en zal sterven. Steeds terugkerende motieven zijn organen als nieren, hersenen, hart en lever, door Blom beschouwd als symbolen van het leven, en verder kamers, bedden en gangen.

Al deze afzonderlijke delen vormen een wonderlijk gesloten systeem, dat Blom vaak vergelijkt met de perfect georganiseerde maatschappij van de mieren: ook daar heeft ieder zijn taak. Niet alleen het lichaam, maar ook kamer, bed en gang zijn verblijfplaats voor de psyche. Het bed symboliseert de nachtelijke sluimertoestand, waarin angsten en verlangens die overdag onder de oppervlakte blijven, gestalte krijgen en tot leven komen.

Minor Intrusions I, 1988

Kijk ook op