Alan Uglow

De Britse kunstenaar Alan Uglow (1940-2011) studeerde in 1962 af in schilderen en grafiek aan The Central School of Art in Londen en verhuisde in 1969 naar New York waar hij in de bouw werkte om zichzelf te kunnen onderhouden.

Al vroeg voelde Uglow zich aangetrokken tot niet-figuratieve kunst en al zijn werken zijn dan ook abstract. Uglow werkte in series die zich geleidelijk evolueerde, maar hij bleef altijd trouw aan zijn eigen visie. Zijn werk wordt gekenmerkt door een zorgvuldige, zelfs intuïtieve, aandacht voor de omvang en samenstelling, waarbij hij in het bijzonder aandacht besteedde aan de plaatsing van het schilderij in relatie tot de muur en de omringende ruimte.

Hoewel de schilderijen van Uglow er soms simpel uitzien, bestaan ze uit maximaal veertig lagen verf waarmee hij het werk nuances gaf die ook afhankelijk zijn van het licht en het standpunt van de toeschouwer. Uglow werd geïnspireerd door kunstenaars zoals Kazimir Malevich en Piet Mondriaan en zijn werk is te vinden in internationale museale-, particuliere- en bedrijfscollecties, zoals de Staatliche Museen in Berlijn en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Splitscreen #5, 2007
Sunshine, 2004

Kijk ook op