Unlocked/Reconnected

BPD Kunstcollectie ondersteunt de tentoonstelling Unlocked/Reconnected, een bijzondere tentoonstelling die direct gerelateerd is aan de impact van de Corona crisis op de cultuursector. De expositie Unlocked/Reconnected is een initiatief van de galeries Dürst Britt & Mayhew - Den Haag en tegenboschvanvreden – Amsterdam. Het resultaat is een brede samenwerking tussen 200 verschillende culturele instellingen; van musea tot galeries en van bedrijfscollecties tot kunstenaarsinitiatieven. Naast de ondersteuning van de tentoonstelling maakt ook het werk ‘Spiegel van de Hemel’ van André Volten uit de BPD Kunstcollectie deel uit van de expositie. De tentoonstelling is van 1 juni tot en met 1 september te zien op verschillende locaties in heel Nederland.
Unlocked Reconnected
Unlocked/Reconnected

Vertrekpunt voor ‘Unlocked/Reconnected’ is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is. ‘Thuis’ is een woord dat voor iedereen een eigen lading heeft. Het is de fysieke plek dichtbij, de ruimte van je huis, maar ook het ‘land’, het gebied dat gemist wordt wanneer je er vandaan bent. Thuis is de plek waar je geschiedenis en ideeën deelt, waar een continuïteit van aanwezigheid is. De tentoonstelling ‘Unlocked/Reconnected’ wil verschillende noties van de begrippen ‘huis’ en ‘thuis’ inzichtelijk maken. Het is een project dat de meest uiteenlopende ‘huizen voor de kunst’ met elkaar verbindt: musea, presentatie-instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Deelnemers zijn onder andere het Stedelijk Museum in Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen en De Nederlandsche Bank.

Spiegelvandehemel 3
André Volten, Spiegel van de hemel, 1986
Thuis

Dankzij de Corona crisis heeft het begrip 'thuis' een bijzondere lading gekregen. Wat is ‘thuis’ in een tijd van een pandemie? Je huis kan een plek voor liefde en geborgenheid zijn, maar ook een plek die gekenmerkt wordt door oppressie en angst. En voelde ons huis überhaupt nog wel als een thuis in een wereld die geglobaliseerd, gedigitaliseerd en permanent in beweging is? Wat zijn de noties van een (t)huis en de poëtische reflecties die daarbij horen? ‘Unlocked/Reconnected’ is een initiatief dat voortkomt uit een gevoel dat het open stellen van het huis na de lockdown ons noodzaakt om te heroverwegen hoe ‘(t)huis’ er uit zou kunnen zien. Daarnaast wil de expositie het belang van kunst en cultuur in tijden van een globale recessie onderstrepen.

Unlocked Reconnected 2
Tentoonstelling

De tentoonstelling strekt zich uit over meer dan 200 locaties. Iedere deelnemende instelling installeert het werk van keuze in ‘de hal van het huis’, oftewel het entreegebied van de betreffende locatie. BPD Kunstcollectie is onderdeel van de tentoonstelling met de ‘Spiegel van de hemel’ van André Volten, het werk dat al bijna 35 jaar te vinden is bij de entree van ons hoofdkantoor, zowel in Hoevelaken als in Amsterdam. Het werk is daarmee zeer verbonden met de thuisbasis van BPD.

Kijk voor meer informatie op de website of op instagram.